KGE Facebook KGE Instagram KGE YouTube
KGE > 名師補習 > 英皇動向 > P.3 - S.5 下學期常規課程最新優惠

P.3 - S.5 下學期常規課程最新優惠

January 12, 2018
最新優惠
DSE
補習課程
常規課程
IELTS 2月免費應試及升學講座
IELTS 2月常規課程...
 [ IELTS ]
英皇小博士榮獲「幼兒綜合教育大獎」
英皇小博士榮獲「幼兒綜合教育大獎」...
 [ 英皇小博士 ]
洪偉權 X Carl Hung -「洪」
洪偉權 X Carl Hung -「洪」人踢館賽...
 [ 補習課程 ]
轉念‧轉化情緒能量講座
轉念‧轉化情緒能量講座...
 [ 補習課程 ]
Billy Ng S.3 - S.5 1
Billy Ng S.3 - S.5 1月最新優惠...
 [ 補習課程 ]